Functie

 • Dagelijks (zo niet op regelmatige tijdstippen) de opgedragen taken onder de medewerkers verdelen en zo nodig toelichten;
 • Regelmatig de voortgang van de opdrachten bespreken met de medewerkers om hen te blijven motiveren en om eventuele problemen te kunnen oplossen;
 • Erop toezien dat de medewerkers de opdrachten correct uitvoeren, om de tevredenheid van de interne of externe klant te verzekeren;
 • Rapporteren over de voortgang van de uitgevoerde opdrachten om de klant of de chef toe te laten het geleverde werk in te schatten en bij eventuele problemen in te grijpen;
 • Vlot inspelen op technische incidenten en onvoorziene omstandigheden die meerkosten of vertraging in de opgelegde timing veroorzaken : onmiddellijk opwaarts signaleren, zo snel mogelijk aan de problemen (doen) verhelpen, indien nodig de werkverdeling bijsturen of andere opdrachten geven die wel kunnen gerealiseerd worden;
 • Zuinig waken over de gebruikte materiële, financiële en personele middelen om de kosten zo laag mogelijk te houden en verspillingen te voorkomen;
 • Erover waken dat de ploeg beschikt over genoeg materiële middelen om de opdrachten te kunnen vervullen (materiaal, gereedschappen, machines, ingrediënten, veiligheidskledij etc...) en eventuele materiële problemen, tekorten en mankementen signaleren om er zo snel mogelijk aan te verhelpen;
 • Met de medewerkers op een correcte manier de hele PLOEG-cyclus doorlopen : Plannings- en opvolgingsgesprekken voeren, de medewerkers ondersteunen en opvolgen, ze evalueren en op verzoek de gevraagde suggesties voor de waardering uitbrengen aan de hiërarchie...

Plaats tewerkstelling: Regio Oostende

Type contract: Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

Type job: Voltijds

Arbeidscontract: Bepaalde duur

Aanbod en voordelen:

 • Je komt terecht in een stabiele onderneming in volle groei.
 • Marktconforme verloning, aangevuld met maaltijdcheques en gsm-abonnement.
 • Bij een positieve samenwerking kom je na 6 maanden vast in dienst.

Tijdsregeling: Dagwerk

Gezocht profiel

Werkervaring: Minstens 2 jaar ervaring

Studies: Geen specifieke studievereisten

Algemene vereisten:

 • Je kan instructies opvolgen.
 • Je bent in staat om te werken op hoogte/stellingen.
 • Je hebt respect voor veiligheid.
 • Je bent stipt en komt regels en afspraken na.
 • Een rijbewijs B is een pluspunt.

Talen: Nederlands - goed